UYGULAMALAR


SWİTCH’Lİ SİSTEM İLE APARTMAN’LARDA DAĞITIM

A- SİSTEM’İN TEMEL ÖZELLİĞİ;

* Bu dağıtım sisteminin temel özelliği; Uydulardan alınan yayınların, Receiver’lar aracılığı ile izlenmesidir.

* Uydulardan yapılan yayınlar, aşağıda açık şekli gösterilmiş biçimde, iki ayrı polarizasyonun alt ve üst frekanslarından yapılmaktadır.

1- Yatay Düşük Frekanslar  - Horizantal Low – (HL)
2- Yatay Yüksek Frekanslar – Horizantal High – (Hh)

3- Düşey Düşük Frekanslar – Vertical Low - (VL)
4- Düşey Yüksek Frekanslar – Vertical High – (Vh)

Yukarıdaki dört konumdan gelen frekanslar, Receiver’ların seçme özelliklerine bağlı olarak seçilir ve izlenmek üzere TV’lere verilir.

B- SİSTEM’İN DAĞITIM ÖZELLİĞİ;
 
* Bu yayınlar toplu dağıtımdaki Switch’li sistemler ile alınır iken, Switch'in bir çıkışı, bu çıkışa bağlı olan Receiver’in yukarıda sıralanan tercihlerinden birine göre seçme yapar.

* Bu çıkışa ikinci bir Receiver’in bağlanması halinde (Bölücü veya Dağıtıcı ile), seçme mümkün olamaz. Daire içinde İkinci bir Receiver kullanılmak isteniyor ise, mutlaka o prize de Switch’ten bağımsız bir kablo çekilmesi ve Switch’in ayrı bir çıkışına bağlanması gerekmektedir.

* Switch’li bir sistemin tasarımında, daire de kullanılacak priz  toplam sayısına yetecek kadar çıkışı olan Switch kullanmak gerekir.

C-  UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER;

1- 30 daireli bir apartmanda; Her daire’de 3 prizden izleme yapılacağını düşünecek olursak,  bu apartmana hizmet edecek olan Switch’lerin çıkışlarının toplamı en az 90 olmak zorundadır. 16 çıkışlı bir Switch kullanıldığını varsayarsak, 6ad. 16 çıkışlı Switch kullanmak gerektiği ortaya çıkar.

2- 60 daireli bir apartmanda; Her daireden 3 prizle izleme olacağını varsayarsak, kullanılacak Switch’li sistemin çıkış sayısı mim. 180 olmak zorundadır. 16 çıkışlı Switch’lerle sistemin oluşturulması planlanıyorsa, mim. 12ad. Switch kullanmak gerekir.

TOPLU KONUTLARDA MERKEZİ DAĞITIM

SİSTEM’İN TEMEL ÖZELLİĞİ;

* Bu dağıtım sisteminin temel özelliği; Uydulardan seçilmiş istenilen sayıda (20-60 kanal) TV yayınının Merkez’de RF bandına (40-860MHz) göre düzenlenip, direk TV’ler aracılığı ile seçilir halde dağıtıma verilmesidir.
      
* Bu yayınların yanında, platform yayınları (DİGİTÜRK - D-SMART) ve istenilen Paket yayınlar IF bandında (950-2400MHz), RF yayınlarla birlikte dağıtım sistemine verilir. Bu yayınlar; her prizden kendi özel alıcıları ile izlenebilir.

* Bu sistemin dağıtımında; projelendirme çok önemli olup, bir çok parametreye göre sistemin sağlıklı çalışması sağlanmalıdır.

• Sinyal seviyesi,
• C/N oranı,
• Berr oranı  v.b.

* RF bandında ki (40-860MHz) yayınlarla birlikte verilen, paket yayınlar ve platform yayınları; IF-IF Konvertör’ler aracılığı ile birbirini etkilemeyecek tarzda düzenlenerek dağıtım sistemine verilir.

* Çok geniş alanlardaki RF+IF dağıtım sistemlerinin bir başka uygulaması da Fiber Optik (F/O) kablolar ve düzeneklerle dağıtılmasıdır.